Margrethe Heide

 

Født 1978.

Uddannet gartner fra Beder Gartnerskole 2010,
’Haveplanlægning’ som valgfrit specialefag.

Kurser ’Havekunstens udvikling’ samt
’Havetegning på computer’, Sandmoseskolen, 2012.

Udlært og fortsat deltidsansat hos mine forældre i havecentret
på Heides Planteskole.

Har arbejdet med haveplanlægning siden 2011.

Startede havearkitektvirksomhed i 2012.